Velkommen til Drift Battle! 

Drift Battle er Racedays.dks bidrag til endnu en motorsport. Hvor vi trækker dele af vores streetrace koncept med over i drifting.
Vores målsætning er, at gøre det nemt at komme i gang med sporten, samtidig med at man ikke skal koncentere sig om alt muligt andet end at pakke bilen og så komme afsted – til færrest mulige penge.

Derfor er der til vores arrangementer muligheder for (afhængig af antallet af tilmeldte):

  • Forplejning inkl. 1 drikkevare pr. måltid og fri kaffe/te + frugt under hele arrangementet 
  • Aflevering af brugte dæk til os, så skaffer vi dem af vejen

Hver kører kan have op til tre crewmedlemmer med. De skal ankomme sammen med køreren.

Arrangementet er lukket for publikum. 

Deltagerpriser til træningsarrangementerne i 2020 

Kører med mad: 1649 kr. senest en uge før eventet */**

Kører uden mad: 1249 kr. senest en uge før eventet *

Lørdag uden mad: 849 kr. senest en uge før eventet * 

Søndag uden mad: 649 kr. senest en uge før eventet *

En uge før eventet stiger prisen på kørerbilletterne med 500 kr. indtil billetsalget slutter. I døren koster billetten yderligere 500 kr. mere.

Crew med mad: 499 kr.**
Crew (uden mad): 49 kr.*

*Plus billetgebyr. 

**Ved minimum 30 tilmeldte til spisning en uge før eventet. Hvis ikke der er nok refunderes differencen iht. billetten uden mad.

 

Program

Fredag:
18:00-22:00: Ankomst og teknisk kontrol

Lørdag:
6:00-8:30: Teknisk kontrol
8:00-8:30: Køremøde
8:30-12:00: Fri kørsel
12:00-12:30: Pause
12:30-18:00: Fri kørsel
18:00-22:00: Hygge i pitten
22:00: Ro i pitten

Søndag
6:00-8:30: Teknisk kontrol
8:30-8:45: Køremøde
9:00-12:00: Fri kørsel
12:00-12:30: Pause
12:30-15:00: Fri kørsel

 

Reglementer

Alle skal leve op til det sportslige reglement fra DASU. Dertil skal man leve op til det tekniske reglement for den klasse man tilhører.

Ordensreglement 

Vi forbeholder os retten til at smide hele teamet ud, hvis en eller flere ikke overholder vores ordensreglement.

Der skal være ro i pitten kl. 22 til 7.00.
Ingen kørsel på området efter køretid.
Det er altid muligt at køre ud. Men hvis du skal ind er porttiderne således:
Fredag: 18.00 – 22.00
Lørdag. 6.00 – 20.00
Søndag 7.00 – 15.00
Ophold på andre steder end i pitten under hele arrangementet er bortvisningsgrund for hele teamet. Alt affald skal i de skraldespande som er opsat til det, eller i den udleveret skraldesæk. 

Der vil være kattegrus i pitten, brug det, hvis du har oliespild. Hvis vi opdager olie, som ikke er samlet op, vil regningen blive sendt til deltageren.

 

FAQ:

Hvilket reglement kører I under?
Vi kører under DASUs kørerreglement.

Er der en bestemt klub jeg skal være medlem af for at deltage?
Nej, vi stiller ingen krav om hvilken DASU klub du er medlem af. Hvis du ikke er medlem af DASU, kan du købe en endagslicens for 200 kr. pr. dag (400 kr. pr. weekend). 

Har I en forsikring som dækker skader på mig selv?
Der hører en med under din DASU licens, men vi anbefaler stadig, at du kontakter dit forsikringsselskab og få tilføjet ”farlig sport” på din ulykkesforsikring. 

Hvor mange mekanikere kan jeg få med ind?
Du kan i alt få 3 mekanikere/crewmedlemmer med ind. Husk at købe billet til dem.

Er det muligt først at komme om lørdagen?
Ja med forbehold, da din bil skal godkendes af vores ”teknisk kontrol” folk. Mødetid er kl. 6 da vi starter med at køre kl. 8:30. Det er begrænset hvor mange biler, vi kan nå på 2 timer. Mødetid om lørdagen skal godkendes på forhånd af arrangementsledelsen. Det er ikke godkendt før, du har en skriftligbekræftelse på det. 

Kan jeg få pengene tilbage for min kørebillet, hvis jeg kan ikke kan deltage alligevel?
Nej, det kan du ikke. Men du må gerne sælge den til en anden. Dette skal dog godkendes af arrangementsledelsen, før den er gyldig til en ny deltager.

Må vi være flere kørere om en bil?
Ja, men det kræver i begge køber kørerbillet og har licens.

Må jeg have en mekaniker med ud på banen?
Ja, men personen skal have mekanikerlicens. De skal også leve op til samme sikkerhedskrav som køreren.

Skal hele teamet komme samlet?
Ja, det  mindsker tiden for indgangen og dine folk. Dit crew kan først komme ind efter du selv er kommet ind som kører.